ŽUC

Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije kontinuirano brine o prometnicama u njihovoj nadležnosti, doznali smo što očekuje sudionike u prometu na području Općine Matulji i Grada Kastva. Pripremaju se radovi u Žegotima, na području industrijske zone.

Županijska
uprava za ceste Primorsko-goranske županije kontinuirano brine o
prometnicama u njihovoj nadležnosti, doznali smo što očekuje
sudionike u prometu na području Općine Matulji i Grada Kastva.
Pripremaju se radovi u Žegotima, na području industrijske zone.

Kategorija