ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORKSO-GORANSKE ŽUPANIJE

Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije na otoku Krku od jeseni ima brojna investicijska ulaganja. Zajedno s Općinom Punat kreću u izgradnju rotora u Puntu.

Županijska
uprava za ceste Primorsko-goranske županije na otoku Krku od jeseni
ima brojna investicijska ulaganja. Zajedno s Općinom Punat kreću u
izgradnju rotora u Puntu.

Kategorija