PROZVALA VLADU I NADLEŽNO MINISTARSTVO

Dvije godine od mene i javnosti skrivan je dokument makroekonomskih učinaka koji ide u korist kopnenog terminala, poručila je načelnica općine Omišalj Mirela Ahmetović

Dvije godine od mene i javnosti skrivan je dokument makroekonomskih učinaka koji ide u korist kopnenog terminala, poručila je načelnica općine Omišalj Mirela Ahmetović

Dvije godine od mene i javnosti skrivan je dokument makroekonomskih učinaka koji ide u korist kopnenog terminala, poručila je načelnica općine Omišalj Mirela Ahmetović