Prva amazon web service konferencija u hrvatskoj

Prva Amazon Web Service konferencija u Hrvatskoj – AWS Adria 2017 – održana je u Rijeci i Opatiji

Prva Amazon Web Service konferencija u Hrvatskoj – AWS Adria 2017 – održana je u Rijeci i Opatiji

Prva Amazon Web Service konferencija u Hrvatskoj – AWS Adria 2017 – održana je u Rijeci i Opatiji