Prva u europi

Srednjoevropskim pričuvnim časnicima na Grobniku je predstavljena pričuvna radio mreža, prva takva u Europi

Srednjoevropskim pričuvnim časnicima na Grobniku je predstavljena pričuvna radio mreža, prva takva u Europi

Srednjoevropskim pričuvnim časnicima na Grobniku je predstavljena pričuvna radio  mreža, prva takva u Europi