Prvenstvo na ergometrima

Dvorana 3. maj ugostila najbolje Hrvatske veslače

Dvorana 3. maj ugostila najbolje Hrvatske veslače

Dvorana 3. maj ugostila najbolje Hrvatske veslače