Prvi koraci u prometu

2.5 tisuće prvašića ove će se godine naučiti sigurno kretati u prometu

2.5 tisuće prvašića ove će se godine naučiti sigurno kretati u prometu

2.5
tisuće prvašića ove će se godine naučiti sigurno kretati u
prometu