Prvi u hrvatskoj

KBC Rijeka prva u Hrvatskoj novom metodom liječi srčanu grešku. Prvi pacijenti operirani su na Sušaku

KBC Rijeka prva u Hrvatskoj novom metodom liječi srčanu grešku. Prvi pacijenti operirani su na Sušaku

KBC Rijeka prva u Hrvatskoj novom metodom liječi srčanu grešku. Prvi pacijenti operirani su na Sušaku