Pu primorsko goranska – socijalna samoposluga rijeka

Djelatnici PU primorsko – goranske okupili su se u humanitarnoj akciji za pomoć najpotrebitijima. Prikupljenim novcem kupili su prehrambene artikle i ostale potrepštine te ih predali riječkoj Socijalnoj samoposluzi.

Djelatnici PU primorsko – goranske okupili su se u humanitarnoj akciji za pomoć najpotrebitijima. Prikupljenim novcem kupili su prehrambene artikle i ostale potrepštine te ih predali riječkoj Socijalnoj samoposluzi.

Djelatnici PU primorsko – goranske okupili su se u humanitarnoj akciji za pomoć najpotrebitijima. Prikupljenim novcem kupili su prehrambene artikle i ostale potrepštine te ih predali riječkoj Socijalnoj samoposluzi.