RADOVI I NOVA PROMETNA RJEŠENJA

Zbog obnove sljedeća dva dana zatvara se dio Ciottine ulice, a u Ulici Frana Kurelca ukidaju se parkirna mjesta.

Zbog obnove sljedeća dva dana zatvara se dio Ciottine ulice, a u Ulici Frana Kurelca ukidaju se parkirna mjesta.

Zbog obnove sljedeća dva dana zatvara se dio Ciottine ulice, a u Ulici Frana Kurelca ukidaju se parkirna mjesta.