Radovi na Domu zdravlja u Opatiji počet će sljedeće godine: Potpisan sporazum o financiranju

Potpisan je Sporazum o uređenju međusobnih odnosa i sufinanciranju rekonstrukcije i dogradnje Doma zdravlja u Opatiji, odnosno potpune obnove i dogradnje zgrade opatijske ispostave Doma zdravlja na lokaciji Nova cesta 153. Riječ je o investiciji koja će osigurati primjerene uvjete korištenja primarne zdravstvene zaštite, specijalističko-konzilijarne djelatnosti I mikrobiološkog laboratorija.Model po kojem će se raditi već je viđen u Novom Vinodolskom, gdje su prodani objekti koji su se nalazili na lošim lokacijama za zdravstvo, ali idealnim za turizam te su sredstva usmjerena za izgradnju novih zdravstvenih objekata.Nakon potpune rekonstrukcije postojeće zgrade te izgradnje aneksa postić će se bolja i kvalitetnija dostupnost u pružanju zdravstvene zaštite građanima Opatije.Realizacija novog Doma zdravlja u Opatiji, ukoliko sve bude išlo po planu, planira se u naredne dvije godine.