Radovi na Područnom dječjem vrtiću Marčelji

Realizacija još jednoga kapitalnog projekta na području Općine Viškovo odnosno izgradnja Područnoga dječjeg vrtića u Marčeljima dobro napreduje. Unatoč koronakrizi, radovi u Marčeljima napreduju planiranom dinamikom

20200602_120218

Objekt je već dobio svoj obris jer su izvedeni zidarski odnosno armirano-betonski radovi te je završena izvedba zidova prizemlja i kata kao i betoniranje međukatne i krovne ploče. Također, izbetonirane su i unutarnje stepenice te pripremljena izvedba potpornog zida.

„Novi vrtić nalazit će se u neposrednoj blizini nekadašnje stare škole Marčelji gdje gradimo Područni dječji vrtić našeg matičnog Dječjeg vrtića Viškovo. Sukladno Državnom pedagoškom standardu, novi vrtić moći će primiti 50-ak djece u dvije vrtićke skupine. Osim rekonstrukcije postojeće nedovršene zgrade, projektom je predviđeno i opremanje vrtića kao i uređenje pratećeg okoliša i dječjeg igrališta, sve u skladu s Državnim pedagoškim standardom. Sve bi trebalo biti gotovo na proljeće sljedeće godine. Sama izgradnja vrijedna je nešto više od 6 milijuna kuna, a dodatnih 350 tisuća kuna uložit ćemo u unutarnje i vanjsko opremanje vrtića“, istaknula je načelnica Općine Viškovo Sanja Udović.

Navedeni projekt sufinancira se u sklopu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine. U sklopu ovog projekta otvorit će se i nova radna mjesta jer će se zaposliti odgajatelji i prateće osoblje – spremač/ica, kuhar/ica i sl. Izgradnja novog vrtića dat će značajan doprinos lokalnoj zajednici jer je Općina Viškovo već niz godina u vrhu Republike Hrvatske s obzirom na stopu nataliteta te je izražena značajna potreba za dodatnim smještajnim kapacitetima u vrtićima.

„Budući da broj djece i mladih obitelji na Viškovu konstantno raste, izgradnja novih vrtićkih kapaciteta nam je visoko na listi prioriteta. Lokacija objekta u naselju Marčelji omogućava disperziranost potrebnih sadržaja iz središnjeg naselja Viškovo čime se osigurava bolji životni standard i ravnomjerniji razvoj cijelog područja Općine kao i lakša pristupačnost potrebnim sadržajima te smanjenje gužvi u centru“, poručuje općinska načelnica.

 

Takav je pristup Općina imala i pri izradi cjelovitih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo koje su nedavno stupile na snagu. Po pitanju objekata javne i društvene namjene redefinirane su potrebe za izgradnju ustanova predškolskog i školskog odgoja. Društveni sadržaji su planirani prema prostornim cjelinama kako bi se cijeli prostor Općine ravnomjerno razvijao. Osim utjecaja na kvalitetu života u svim naseljima, objekti javne i društvene namjene bit će dostupniji što će imati utjecaj ne samo na olakšavanje svakodnevnog života mještana već i na opterećenje prometnog sustava u cjelini. Planirana je tako, među ostalim, nova mreža osnovnih škola pa je pored postojeće osnovne škole Sveti Matej i nove škole Marinići koja će se početi graditi ove godine, planirana izgradnja nove škole u Marčeljima u sklopu novog društvenog centra Bujki gdje će biti moguća izgradnja i škole i vrtića te nove crkve za što je namjeru iskazala Riječka nadbiskupija. Što se tiče povećanja vrtićkih kapaciteta, u tijeku je i izrada projektne dokumentacije za novi vrtić i jaslice koji će se nalaziti neposredno uz postojeći dječji vrtić čime će se značajno unaprijediti kapaciteti vrtića u Viškovu i olakšati svakodnevni život i rad brojnim roditeljima s viškovskog područja.