Radovi na rekonstrukciji Pumpurele gotovi do početka sezone

Radovi na rekonstrukciji gata Pumpurela, ribarske luke u luci Rab trebali bi biti okončani u travnju, a završetak čitavog projekta planiran je prije početka nove turističke sezone.

Rekonstrukcija gata Pumpurela-2

U studenome prošle godine krenuli su radovi na rekonstrukciji gata Pumpurela, ribarske luke u luci Rab koji bi trebali biti okončani u travnju, a završetak čitavog projekta planiran je prije početka nove turističke sezone. Pumpurela je još jedan u nizu projekata na pomorskom dobru koje Primorsko-goranska županija sa svojih osam županijskih lučkih uprava provodi gotovo 20 godina i zahvaljujući kojima obala županije dobiva moderne lukobrane, trajektna pristaništa, luke i lučice.

Predviđeni radovi obuhvaćaju rekonstrukciju gata Pumpurela s unutarnje strane, dogradnju korijena gata i prilaza, dogradnju gata u punoj širini i sanaciju glave gata. Završetkom radova Pumpurela će biti namijenjena potrebama lokalnih ribara. Gat duljine 140 metara i širine 9,5 metara bit će opremljen učinkovitom LED rasvjetom i ormarićima za opskrbu plovila strujom i vodom. Osim mogućnosti priveza dvadesetak ribarskih brodova, ribarima će biti osigurana manipulativna površina, objekt za smještaj ledomata, skladište, spremnici za otpad te parkiralište za vozila i punionica za električna vozila, a na raspolaganju će im biti i električno vozilo nosivosti 4 tone koje će biti nabavljeno u sklopu projekta.

Do sada je izvršeno uklanjanje nadmorskog zida i demontaža kamene glave gata. Uklonjeno je i lučko svjetlo, koje će biti vraćeno u izvornom stanju. Izvršen je iskop kamene školjere koja je privremeno deponirana u korijenu gata te iskop prvih 10 metara gata. U tijeku su radovi na polaganju geotekstila i nasipavanje temeljnog nasipa. U zonu gradilišta dopremljeno je preko 90 betonskih elemenata, montažnih temeljnih blokova i šupljih elemenata koji će se montirati nakon izrade temeljnog nasipa. Planirano je da do sredine ožujka budu montirani svi betonski elementi i rasponski nosači nakon čega slijedi izrada nasipa te betoniranje ispune montažnih blokova i ploče gata. Budu li vremenske prilike naklonjene i ne bude li nekih drugih nepredviđenih okolnosti koje bi utjecale na planiranu dinamiku, radovi na rekonstrukciji gata Pumpurela trebali bi završiti do početka nove turističke sezone.

Glavni cilj rekonstrukcije ribarske luke Pumpurela je cjelovito uređenje ribarske infrastrukture i unaprjeđenje ribarske djelatnosti. Projekt se financira iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, Mjera I.23./I.24. Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa. Vrijednost radova iznosi 19,9 milijuna kuna od čeka je 19, 2 milijuna kuna osiguralo Ministarstva poljoprivrede iz EU fondova, a 600 tisuća kuna osigurala je Županijska lučka uprava Rab. Riječ je o prvoj fazi rekonstrukcije cjelokupne Luke Rab, čija se vrijednost procjenjuje na oko 60 milijuna kuna.