Radovima Škole za primijenjenu umjetnost uređeni izlozi Grada Rijeke

Uređeni izlozi poglavarstva Grada RijekeNa pročelju poglavarstva Grada Rijeke djelatnici Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci uredili su i postavili tri izloga.

U prvom izlogu je postavljena virtualna projekcija putem koje se predstavlja Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci kao odgojno obrazovna ustanova.

Drugi izlog prezentira trodimenzionalne oblike uporabno-dekorativnih predmeta, dok su u trećem izlogu podstavljeni dvodimenzionalni radovi iz predmeta i zanimanja koji preferiraju takav oblik vizualno-likovnog izričaja.Izlozi će se tokom dobivenih termina mijenjati sukladno procijeni škole te će se tako postav dinamizirati i u konačnici vizualizirati veći raspon djelokruga poučavanja kroz radove učenika.