RAVNA GORA – IZLOŽBA

45. godina je prošlo od katastrofalnog požara u ravnogorskom Drvno industrijskom kombinatu. Događaj je to koji je utjecao na živote svih Ravnogoraca.

45. godina je prošlo od katastrofalnog požara u ravnogorskom Drvno industrijskom kombinatu. Događaj je to koji je utjecao na živote svih Ravnogoraca.

45. godina je prošlo od katastrofalnog požara u ravnogorskom Drvno industrijskom kombinatu. Događaj je to koji je utjecao na živote svih Ravnogoraca.