Razvoj luke rijeka

U Mramornoj dvorani Guvernerove palače potpisani su ugovori za razvojne projekte u luci Rijeka, za koje su osigurana sredstva EU fondova u visini od 37,6 milijuna eura.

U Mramornoj dvorani Guvernerove palače potpisani su ugovori za razvojne projekte u luci Rijeka, za koje su osigurana sredstva EU fondova u visini od 37,6 milijuna eura.

U Mramornoj dvorani Guvernerove palače potpisani su ugovori za razvojne projekte u luci Rijeka, za koje su osigurana sredstva EU fondova u visini od 37,6 milijuna eura.