REGIONALNI SKUP CIVILNE ZAŠTITE U OPATIJI

South East Europe Urban Resilience Building Action Network (SEE Urban) naziv je regionalnog skupa civilne zaštite koji se održava od u Opatiji i Šapjanama. Skup zajednički organiziraju UNDP Hrvatska i Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa.

South East Europe Urban Resilience Building Action Network (SEE Urban) naziv je regionalnog skupa civilne zaštite koji se održava od u Opatiji i Šapjanama. Skup zajednički organiziraju UNDP Hrvatska i Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa.

South East Europe Urban Resilience Building Action Network (SEE Urban) naziv je regionalnog skupa civilne zaštite koji se održava od u Opatiji i Šapjanama. Skup zajednički organiziraju UNDP Hrvatska i Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa.