Rekordna godina

U prvih devet mjeseci ove godine, Rijeka je premašila ukupni turistički promet cijele 2016.

U prvih devet mjeseci ove godine, Rijeka je premašila ukupni turistički promet cijele 2016.

U prvih devet mjeseci ove godine, Rijeka je premašila ukupni turistički promet cijele 2016.