REKORDNI PRORAČUN

U Opatiji najveći proračun do sada, najavljena veća ulaganja u socijalu i pronatalitet

U Opatiji najveći proračun do sada, najavljena veća ulaganja u socijalu i pronatalitet

U Opatiji najveći proračun do sada, najavljena veća ulaganja u socijalu i pronatalitet