Resocijalizacijski centar

Udruga Vida jedan je od partnera na IPA projektu prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska pod nazivom Cjelovit pristup liječenju te socijalnoj i ekonomskoj reintegraciji ovisnika o drogama CLOUD.

Udruga Vida jedan je od partnera na IPA projektu prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska pod nazivom Cjelovit pristup liječenju te socijalnoj i ekonomskoj reintegraciji ovisnika o drogama CLOUD.

Udruga Vida jedan je od partnera na IPA projektu prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska pod nazivom Cjelovit pristup liječenju te socijalnoj i ekonomskoj reintegraciji ovisnika o drogama CLOUD.