RIJEČKA URA

Novost u našem gradu su mobilna reciklažna dvorišta. Milan Zagorac, savjetnik za odnose s građanima KD Čistoća

Novost u našem gradu su mobilna reciklažna dvorišta. Milan Zagorac, savjetnik za odnose s građanima KD Čistoća

Novost u našem gradu su mobilna reciklažna dvorišta. Milan Zagorac, savjetnik za odnose s građanima KD Čistoća