RIJEČKA URA

Mnogi projekti u našem gradu su započeli svoju realizaciju, a mnogi su i pred nama, više o svemu reći će nam riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.

Mnogi projekti u našem gradu su započeli svoju realizaciju, a mnogi su i pred nama, više o svemu reći će nam riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.

Mnogi projekti u našem gradu su započeli svoju realizaciju, a mnogi su i pred nama, više o svemu reći će nam riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.