RIJEČKA URA

Rijeka će uskoro dobiti Centar za profesionalnu rehabilitaciju.Centar će usluge profesionalne rehabilitacije pružati osobama s invaliditetom s područja Primorsko- goranske, Ličko – senjske i Istarske županije.

Rijeka će uskoro dobiti Centar za profesionalnu rehabilitaciju.Centar će usluge profesionalne rehabilitacije pružati osobama s invaliditetom s područja Primorsko- goranske, Ličko – senjske i Istarske županije.

Rijeka će uskoro dobiti Centar za profesionalnu rehabilitaciju.Centar će usluge profesionalne rehabilitacije pružati osobama s invaliditetom s područja Primorsko- goranske, Ličko – senjske i Istarske županije.