RIJEČKI HOTELI

Izložba Riječki hoteli – nekad i sad postavljena u organizaciji Fotokluba Rijeka, a nastala je po ideji Ingrid Jerković. Na izložbi se mogu vidjeti posteri starih i novih fotografija pojedinih riječkih hotela.

Izložba Riječki hoteli – nekad i sad postavljena u organizaciji Fotokluba Rijeka, a nastala je po ideji Ingrid Jerković. Na izložbi se mogu vidjeti posteri starih i novih fotografija pojedinih riječkih hotela.

Izložba Riječki hoteli – nekad i sad postavljena u organizaciji Fotokluba Rijeka, a nastala je po ideji Ingrid Jerković. Na izložbi se mogu vidjeti posteri starih i novih fotografija pojedinih riječkih hotela.