RIJEČKI SUVENIR

Jučer smo dobili još jedan suvenir – Bikovu glavu.Stilizirana glava bika printat će se tako u 3D tehnici u čokoladi, ali i u plastičnoj masi. Za to se pobrinuo Sven Maričić s riječkog Tehničkog fakulteta koji je među prvima u Hrvatskoj počeo s primjenom 3D printanja.

Jučer smo dobili još jedan suvenir – Bikovu glavu.Stilizirana glava bika printat će se tako u 3D tehnici u čokoladi, ali i u plastičnoj masi. Za to se pobrinuo Sven Maričić s riječkog Tehničkog fakulteta koji je među prvima u Hrvatskoj počeo s primjenom 3D printanja.

Jučer smo dobili još jedan suvenir – Bikovu glavu.Stilizirana glava bika printat će se tako u 3D tehnici u čokoladi, ali i u plastičnoj masi. Za to se pobrinuo Sven Maričić s riječkog Tehničkog fakulteta koji je među prvima u Hrvatskoj počeo s primjenom 3D printanja.