RIJEKA BLIŽE BALTIKU

Srednjoeuropski transportni koridor trebao bi povezati Baltik i Jadran

Srednjoeuropski transportni koridor trebao bi povezati Baltik i Jadran

Srednjoeuropski transportni koridor, koji bi trebao povezati Baltik i Jadran, odnosno šest zemalja i 17 regija bio je glavna tema međunarodne konferencije u Rijeci. “Ono što su hrana, voda i zrak za čovjeka, to su prometni koridor i energija za razvoj gospodarstva. Za Riječku luku i Primorsko-goransku županiju ovaj koridor je od izuzetne važnosti”, naglasio je obnašatelj dužnosti primorsko-goranskog župana Vidoje Vujić. Treba iskoristiti prednosti Riječke luke, lobirati i nametnuti je kao prioritet budućeg proračuna koji je na razmatranju u Europskom parlamentu, smatra Vujić. U sklopu koridora treba izgraditi i cestovne prometnice koje nedostaju u Mađarskoj, Slovačkoj, Češkoj te dijelu Poljske.