Rijeka – grad koji čita

U petak 6. prosinca povodom Blagdana Svetog Nikole članarina za upis  u Gradsku knjižnicu Rijeka iznosit će 25 kuna 

Rijeka-grad-koji-cita-U-petak-6

Gradska knjiznica Rijeka nastavlja tradiciju prema kojoj gotovo svake godine velikom akcijom motivira na učlanjivanje. Tako se u petak 6. 12. svi od 0 do 100+ godina starosti mogu upisati u Gradsku knjiznicu Rijeka za simbolicnih 25 kuna. Upis se može izvrsiti u svim odjelima i ograncima Knjiznice.