RIJEKA I ZAGREB JOŠ BLIŽI

Rijeka i Zagreb od danas su bliži 21 kilometar. Toliko je naime duga novootvorena dionica autoceste Vrata – Delnice – Ravna Gora,

Rijeka i Zagreb od danas su bliži 21 kilometar. Toliko je naime duga novootvorena dionica autoceste Vrata – Delnice – Ravna Gora,

 
Rijeka i Zagreb od danas su bliži 21 kilometar. Toliko je naime duga novootvorena dionica autoceste Vrata – Delnice – Ravna Gora, na kojoj su radovi započeli u lipnju 2006. godine, u sklopu izgradnje punog profila autoceste Rijeka-Zagreb. Vrijednost investicije iznosi više od 95 milijuna eura. Puštanjem u promet ove dionice autocesta Rijeka-Zagreb je u punom profilu izgrađena u duljini od 132 kilometra. Preostalih 14,5 kilometara dopune na puni profil dionica Oštrovica – Vrata i Kupjak – Vrbovsko bit će dovršeno do kraja godine. Tako će nakon punih 36 godina autocesta biti u potpunosti izgrađena u ukupnoj duljini od 146,5 kilometara.