Rijeka Outdoor: Ciklo i trail destinacije Rijeke i prstena u novoj aplikaciji

Predstavljen je novi zajednički projekt Turističke zajednice Rijeke i Riječkog prstena na temu cikloturizma pod imenom Rijeka Outdoor. 

 

Projekt Rijeka Outdoor-a i značaj cikloturizma za Rijeku i Hrvatsku predstavili su direktor Turističke zajednice grada Rijeke Petar Škarpa i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić, dok je projektnu mrežnu stranicu i mobilnu aplikaciju predstavio Ivan Pletenac predstavnik Molekula d.o.o.

 

„Rijeka sa Riječkim prstenom među prvima je kreirala posebnu mobilnu aplikaciju posvećenu našoj ciklo ponudi koje je objavljena 2015. godine, a 2016. godine smo sa cijelim projektom koji se tada zvao Bike Rijeka osvojili drugo (2.) mjesto za izvrsnost i inovacije u turizmu Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih naroda (UNWTO) u kategoriji Inovacije u istraživanju i tehnologiji, rekao je Petar Škarpa. 

 

Rijeka Outdoor je nastavak razvijanja projekta koji sada uključuje više elemenata koji su atributi dolazaka na naše destinacije kao i posebna tematska događanja koja će organizirati turističke zajednice i partneri u destinacijama“ istaknuo je gospodin Petar Škarpa.  

 

Rijeka outdoor u ovom trenutku uključuje ponudu na temu ciklo i trail ponude destinacije za popratnim informacijama, te će se ponuda i projekt nadopunjavati u suradnji s partnerima na destinacijama. 

 

-“Vrlo je pohvalno i što je ovdje riječ o projektu nastalom u sklopu udruživanja turističkih zajednica grada Rijeke i Riječkog prstena što dokazuje da se udruženim projektima dolazi do više financijskih sredstava te se dobiva veća i bolja vidljivost, ali i snažniji promotivni efekt“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, nadodavši kako je i ovim projektom Rijeka potvrdila svoju transformaciju iz tranzitnog u turistički grad u koji gosti rado dolaze i borave.   

 

I na samom kraju prezentacije, Ivan Pletenac iz Molekula d.o.o. predstavio je projektnu mrežnu stranicu RijekaOutdoor.com i mobilnu aplikacija Rijeka Outdoor-a. 

 

„Putem mrežne stranice i mobilne aplikacije svi podaci potrebni svakom ljubitelju cikla i traila dostupni su u najtočnijoj verziji. Pored redovnih informacija koje uključuju opise ruta dostupne su i posebne informacije o težini i specifičnosti rute kao i GPS (GPX) podaci. Mobilna aplikacija dostupna je odmah za Ios i Android operativne sustave.“