RIJEKA TURISTIČKI REKORDER

Rijeka zabilježila najveći turistički rast od svih turističkih gradova Europske unije, istaknuto na obilježavanju Dana turizma. Najuspješnijima riječkim turističkim radnicima dodijeljene nagrade

Rijeka zabilježila najveći turistički rast od svih turističkih gradova Europske unije, istaknuto na obilježavanju Dana turizma. Najuspješnijima riječkim turističkim radnicima dodijeljene nagrade

Rijeka zabilježila najveći turistički rast od svih turističkih gradova Europske unije, istaknuto na obilježavanju Dana turizma. Najuspješnijima riječkim turističkim radnicima dodijeljene nagrade