Rijeka zdravlja – 50 godina prve transplantacije bubrega i Klinika za urologiju KBC-a Rijeka

KBC Rijeka obilježava 50 godina od prve uspješne transplantacije bubrega u bivšoj državi, a koja je izvedena u Rijeci 30. siječnja 1971. godine. Izveo ju je multidisciplinarni tim na čelu s prof. dr. Vinkom Frančiškovićem.
U Rijeci zdravlja kod Sandi Bujan Cvečić o bubrezima, urologiju, bolestima, liječenju i transplantacijama bubrega danas govorili su prof.dr. Josip Španjol i prof.dr. Dean Markić.

Screen Shot 2021-01-28 at 11