Rijeka zdravlja

Zavod za kardijalnu kirurgiju s intenzivnom njegom i Zavod za vaskularnu kirurgiju s intenzivnom njegom Klinike za kirurgiju KBC-a Rijeka

Zavod za kardijalnu kirurgiju s intenzivnom njegom i Zavod za vaskularnu kirurgiju s intenzivnom njegom Klinike za kirurgiju KBC-a Rijeka

Zavod za kardijalnu kirurgiju s intenzivnom njegom i Zavod za vaskularnu kirurgiju s intenzivnom njegom Klinike za kirurgiju KBC-a Rijeka