Rijeka zdravlja

U Rijeci zdravlja ugostili smo Polikliniku Medico.Tema emisije : MINIMALNO INVAZIVNI KIRURŠKI ZAHVATI

U Rijeci zdravlja ugostili smo Polikliniku Medico.Tema emisije : MINIMALNO INVAZIVNI KIRURŠKI ZAHVATI

U Rijeci zdravlja ugostili smo Polikliniku Medico.Tema emisije : MINIMALNO INVAZIVNI KIRURŠKI ZAHVATI