Rijeka zdravlja: Nova organizacija liječenja onkoloških bolesnika, 12.10.2022.

Screenshot_20221012_224127

U Rijeci zdravlja  govorimo o onkološkim pacijentima, novoj multidisciplinarnoj ambulanti i liječenju maligne boli.