Dom zdravlja PGŽ: O novom najmodernijem mamografu u Hrvatskoj i izvanbolničkoj specijalistici ove ustanove

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije uz Dan žena predstavio je novi najmoderniji mamograf vrijedan 2 milijuna kuna. Osim toga predstavljen je rad ove zdravstvene ustanove koja osim primarne zdravstvene zaštite nudi i sekundarne specijalističke preglede i dijagnostiku kako u Rijeci, tako i u drugim dijelovima županije, Gorskog kotara i otoka. U Rijeci zdravlja kod Sandi Bujan Cvečić gostovali su ravnatelj doc.dr.sc. Vladimir Mozetič te liječnice Emina Grgurević Dujmić i Daniela Malić Zahirović.

Kategorija