Rijeka zdravlja - 21. 04. 2021.

Kako korona pandemija i izolacija utječu na djecu i adolescente i kako prevenirati posljedice nedostatka socijalnog kontakta u Rijeci zdravlja u govorili su neuropedijatar prof.dr. Igor Prpić i dječja psihologinja doc.dr. Inge Vlašić Cicvarić.

Kategorija