Rijeka zdravlja - Bolnička prehrana i dijetetika KBC-a Rijeka

Dijetetika je znanost koja se bavi vrstom i količinom hrane neophodnoj za održavanje dobrog zdravlja kako kod zdravih, tako i kod osoba sa zdravstvenim problemima. U povodu Svjetskog dana dijetetičara i Svjetskog dana debljine o zdravoj prehrani kod ljudi i posebnim prehranama kod različitih bolesti razgovarali smo s dr.sc.Ivicom Vrdoljakom i magistricom nutricionizma Marinom Kozinom Loje iz KBC-a Rijeka gdje djeluje i Savjetovalište za odrasle i djecu.

Kategorija