Rijeka zdravlja - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci: novo vodstvo-novi projekti

Novo vodstvo Medicinskog fakulteta predstavilo je projekt Sveučilišne bolnice-najveći je to projekt znanstvenog i zdravstvenog sustava regije, rečeno je.
O studijima medicine, studentima, nastavi u korona pandemiji, studentima-volonterima u Covid odjelima, suradnji s riječkim KBC-om, Sveučilištem u Rijeci i drugim srodnim fakultetima u Rijeci zdravlja govorili su dekan prof. dr. sc. Goran Hauser i prodekan prof. dr. sc. Alen Protić.

Novo vodstvo Medicinskog fakulteta predstavilo je projekt Sveučilišne bolnice-najveći je to projekt znanstvenog i zdravstvenog sustava regije, rečeno je.
O studijima medicine, studentima, nastavi u korona pandemiji, studentima-volonterima u Covid odjelima, suradnji s riječkim KBC-om, Sveučilištem u Rijeci i drugim srodnim fakultetima u Rijeci zdravlja govorili su dekan prof. dr. sc. Goran Hauser i prodekan prof. dr. sc. Alen Protić.

Kategorija