Rijeka zdravlja - Zavod za hitnu medicinu PGŽ

Zavod za hitnu medicinu PGŽ- o hitnim intervencijama, sustavu hitne pomoći na području cijele županije i izazovima korona pandemije u Rijeci zdravlja sa Sandi Bujan Cvečić razgovarali su liječnici-specijalisti hitne medicine ravnatelj ZHM PGŽ Davor Vukobrat i njegova zamjenica Senka Kajčić.

Kategorija