Klub 100 kapi: Upoznajte nesebične darivatelje s impresivnim brojem darivanja

Članovi kluba 100 od osnutka su darovali 20 tisuća litara krvi, a danas okupljaju 270 osoba.

Članovi kluba od osnutka su darovali 20 tisuća litara krvi, a danas okupljaju 270 osoba.

Ovo troje ljudi koje predstavljamo u reportaži Gorana Bratuša, Ivan Pribanić ,Sonja Maksan Trbović krv je dalo 330 puta, što znači da su ukupno donirali impresivnih 165 litara krvi

 

Kategorija