Novi portal za mlade strit.fitness

Rijeka je dobila novi portal za mlade strit.fitness. Cilj portala je poticanje prvenstveno mladih ljudi na redovito i pravilno bavljenje sportskom rekreacijom koja je dostupna na 25 riječkih vježbališta na otvorenom.

 Rijeka je dobila novi portal za mlade strit.fitness. Cilj portala je poticanje prvenstveno mladih ljudi na redovito i pravilno bavljenje sportskom rekreacijom koja je dostupna na 25 riječkih vježbališta na otvorenom.

 

Riječ je o već postojećim vježbalištima koja se nalaze na 20 riječkih lokacija, a u čije je uređenje i opremanje Grad Rijeka posljednjih godina uložio gotovo milijun i pol kuna.

Portal strit.fitness nudi popis svih gradskih kvartova u kojima se nalaze vježbališta, a korisnici ga mogu učitati putem QR koda koji je nalijepljen na spravama.

Na portalu je dostupno 20 planova treninga i 120 video snimki s pravilnim izvođenjem vježbi koje su na vježbalištima snimili profesionalni treneri i vježbači riječkih fitness centara.

Putem portala moguć je kontakt sa sportskim psihologom, odnosno specijalistom za psihološku pripremu sportaša, kojem se mladi mogu anonimno obratiti i dobiti savjete i podršku kako bi lakše ustrajali na vježbanju ili dobili poticaj za vježbanje.

 

 

 

 

Kategorija