PORAST KAZNENIH DJELA NASILJA U OBITELJI

Tijekom prvih deset mjeseci godine ubijeno je 11 žena, tri više nego u 2018. Ženske udruge obilježavajući današnji Međunarodni dan ljudskih prava zatražile su hitnu izmjenu zakona koji će doprinijeti prevenciji i suzbijanju nasilja

Međunarodni je dan ljudskih prava i zadnji dan globalne kampanje 16 dana aktivizma koji je počeo na međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Nažalost statistika bilježi kontinirani porast kaznenih djela nasilja u obitelji, a 90 posto slučajeva počinjeno je na štetu žena. U prvih deset mjeseci ove godine ubijeno je 11 žena, tri više nego cijele prošle godine. Njih čak sedam stradalo je od bliskih osoba, a četiri od intimnih partnera. Aktivistice SOS Rijeka – centra za nenasilje i ljudska prava danas su u podne na Jadranskom trgu čitale svjedočanstva nasilja u ubitelji koja idu u nedogled.

Monstruozna djela muškaraca najčešće prođu bez ikakve ili minimalne kazne, poručile su predstavnice ženskih udruga koje traže hitnu izmjenu zakona koji će doprinijeti prevenciji i suzbijanju nasilja. Kroz današnju inicijativu  Za svijet po mjeri djevojčica još su jedanput upozorile na nasilje nad ženama kao društveni problem te zatražile promjene koje će pridonijeti prevenciji i suzbijanju nasilja.

Od sredine 2015. u Kazneni zakon vraćeno je nasilje u obitelji te se bilježi kontinuirani porast broja kaznenih djela. Lani su zabilježena 623 djela nasilja u obitelji, dok ih je u prvih deset mjeseci ove godine evidentirano 895.

Prema podacima MUP-a, od 2015. do 2018. u Hrvatskoj je ubijena 61 žena, što čini 43 posto svih ubojstava.

Kategorija