Umjetnička instalacija od deset rampi

Ulica Pavla Rittera Vitezovića lokacija je najnovije riječke umjetničke priče. Instalaciju AutomaTic talijanskog umjetnika Giovannija Morbina, čini čak 10 rampi koje se naizmjence podižu propuštajući prolaznike.

Ulica Pavla Rittera Vitezovića lokacija je najnovije riječke umjetničke priče. Instalaciju AutomaTic čini čak 10 rampi koje se naizmjence podižu propuštajući prolaznike. Umjetnička instalacija dio je programa Rijeka 2020 - EPK i programskog pravca Doba moći.

Umjetnik koristi rampe kao simbol prepreke čime priređuje lagani šok u dnevnoj rutini prolaznicima.

Kategorija