Veliki interes za besplatnim vožnjama Udruge Srce za nju!

U 15-tak dana 90 vožnji. 

Odlasci na liječenje, kemoterapiju i zračenje teški su i crpe energiju, a u želji da tu istu energiju sačuvaju za bitnije stvari te ju usmjere ka svom ozdravljenju, Udruga Srce za nju pacijenticama nudi besplatan prijevoz što uspješno i radi s obzirom da je iza njih već 90 vožnji, odnosno do sada su prevezli 45 žena i to u samo 15-ak dana. Više u videoprilogu!

Kategorija