Rotor martinkovac

Rijeka će dobiti još jedan rotor. Počeli su radovi na izgradnji kružnog raskrižja Martinkovac na Srdočima. Radi se o jednom od najopasnijih raskrižja, a na izgradnju kružnog toka dugo se čekalo.

Rijeka će dobiti još jedan rotor. Počeli su radovi na izgradnji kružnog raskrižja Martinkovac na Srdočima. Radi se o jednom od najopasnijih raskrižja, a na izgradnju kružnog toka dugo se čekalo.

Rijeka će  dobiti još jedan rotor. Počeli su radovi na izgradnji kružnog raskrižja Martinkovac na Srdočima. Radi se o jednom od najopasnijih raskrižja, a na izgradnju kružnog toka dugo se čekalo.