SAVJETOVANJE ZA ŽENE

Na adresi Janeza Trdine 7 u Rijeci, udruga PaRiter otvorila je anonimno i besplatno savjetovalište za žene. Porod, trudnoća, pobačaj ili medicinski potpomognuta oplodnja, teme su za koje mogu dobiti savjet ili pomoć.

Na adresi Janeza Trdine 7 u Rijeci, udruga PaRiter otvorila je anonimno i besplatno savjetovalište za žene. Porod, trudnoća, pobačaj ili medicinski potpomognuta oplodnja, teme su za koje mogu dobiti savjet ili pomoć.

Na adresi Janeza Trdine 7 u Rijeci, udruga PaRiter otvorila je anonimno i besplatno savjetovalište za žene. Porod, trudnoća, pobačaj ili medicinski potpomognuta oplodnja, teme su za koje mogu dobiti savjet ili pomoć.