Seksualno zdravlje

Jednodnevni tečaj trajne medicinske izobrazbe na temu osnove seksualne medicine, dijagnostika i terapija, održan je u prostoru Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Jednodnevni tečaj trajne medicinske izobrazbe na temu osnove seksualne medicine, dijagnostika i terapija, održan je u prostoru Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Jednodnevni tečaj trajne medicinske izobrazbe na temu osnove seksualne medicine, dijagnostika i terapija, održan je u prostoru Filozofskog fakulteta u Rijeci.