Sikd o kd autotroleju

Radnici komunalnih poduzeća u Rijeci taoci su bratske suradnje Sindikata komunalaca i Gradonačelnika Rijeke. Smatraju u Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije koji je prisutan u Komunalnom društvu Kozala.

Radnici komunalnih poduzeća u Rijeci taoci su bratske suradnje Sindikata komunalaca i Gradonačelnika Rijeke. Smatraju u Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije koji je prisutan u Komunalnom društvu Kozala.

Radnici komunalnih poduzeća u Rijeci taoci su bratske suradnje Sindikata komunalaca i Gradonačelnika Rijeke. Smatraju u Sindikatu Istre,  Kvarnera i Dalmacije koji je prisutan u Komunalnom društvu Kozala.