ŠKOLA DRAŽICE – JELENJE

Gotovo 400 jelenjske djece školuje se u dvije dislocirane nefunkcionalne zgrade osnovne škole izgrađene prije 45 godina. Situacija bi se već sljedeće godine trebala drastično promijeniti, a osnovnoškolci će u rujnu 2017. godine na nastavu krenuti u obnovljenu i nadograđenu školu koju će krasiti i sasvim nova školska sportska dvorana

Gotovo 400 jelenjske djece školuje se u dvije dislocirane nefunkcionalne zgrade osnovne škole izgrađene prije 45 godina. Situacija bi se već sljedeće godine trebala drastično promijeniti, a osnovnoškolci će u rujnu 2017. godine na nastavu krenuti u obnovljenu i nadograđenu školu koju će krasiti i sasvim nova školska sportska dvorana

Gotovo 400 jelenjske djece školuje se u dvije dislocirane nefunkcionalne zgrade osnovne škole izgrađene prije 45 godina. Situacija bi se već sljedeće godine trebala drastično promijeniti, a osnovnoškolci će u rujnu 2017. godine na nastavu krenuti u obnovljenu i nadograđenu školu koju će krasiti i sasvim nova školska sportska dvorana