ŠKOLA NOVINARSTVA

Sveučilište u Rijeci i Novi list pokreću školu novinarstva. Riječ je o jednogodišnjem programu u okviru cjeloživotnog učenja i to po programu usavršavanja s ECTS bodovima.

Sveučilište u Rijeci i Novi list pokreću školu novinarstva. Riječ je o jednogodišnjem programu u okviru cjeloživotnog učenja i to po programu usavršavanja s ECTS bodovima.

Sveučilište u Rijeci i Novi list pokreću školu novinarstva. Riječ je o jednogodišnjem programu u okviru cjeloživotnog učenja i to po programu usavršavanja s ECTS bodovima.